mahsa

راه های کسب ثروت

 14 راه اصلي برای ثروتمند شدن
«هنوز براي ميليونر شدن (ثروتمند شدن) دير نيست.» اين جمله اي است که هر انسان مشتاق تحول و ثروت مي بايد قدري روي آن توقف کند و به آن بينديشد. براي درک ارزش چنين جمله اي بهتر است هم اکنون شما خواننده عزيز که قصد تغيير سرنوشت خود را داريد روي اين جمله تمرکز کنيد. براي آن که تمرکز شما عميق و اثرگذار باشد و آن تحولي را که مي بايد در شما ايجاد کند، بهتر و حتي لازم است از قانون هاي «سکون، قصد و آرزو» استفاده کنيد. اين دو قانون طلايي که پيوستگي هميشگي باهم دارند، راز اصلي و به اصطلاح قديمي ها سرالاسرار همه پيروزي هايي هستند که بشر طي تاريخ به دست آورده و از اين پس نيز به دست خواهد آورد. در حقيقت هيچ کس نمي تواند «لحظه تحول» را تجربه کند، مگر آن که دريک لحظه ويژه، به دنياي سکون و آرامش وارد شود. زماني که پا به جهان سکون و آرامش بگذاريد و اجازه دهيد که همه افکار پراکنده شما متوقف شوند و دنياي خارج را فراموش کنيد، در آن موقع مي توانيد آينده نيامده خود را براي هميشه متحول سازيد. چون آن لحظات، تصميم گيري و طرح در قصد آرزوهاست. هر آرزويي که در آن لحظه عميقا وقلبا در نظر بگيريد همان طرح و نقشه آينده شما خواهد بود و لذا آن لحظه به بعد شما نيز مي توانيد مطمئن باشيد که از 1000 قدم آرزو نخستين و مهمترين قدم آن را برداشته ايد. از آن لحظه به بعد شما «ارابه ران سرنوشت» خود خواهيد بود. يعني جهان با همه مشکلاتش در دست شما هم چون موم جلوه مي کند، که مي توان به دلخواه آن را تغيير داده.

قدم اول براي ثروتمند شدن

براي آن که شما آن لحظه جادويي و اسرارآميز را تجربه کنيد، مکاني خلوت را انتخاب نموده و چندين بار بدون آن که آن را بر زبان آوريد در ذهن خود بگوييد: «هنوز براي ثروتمند شدن دير نيست.» يعني اين جمله جادويي را به طور مکرر و در ذهن خود خطاب به خودتان و تمامي کائنات بگوييد: «هنوز براي ثروتمند شدن دير نيست.» وقتي شما جمله فوق را به اين نحو به خودتان و به جهان اعلام مي کنيد، روح شما روح جهاني آن را کاملا دريافت مي کند و از آن لحظه به بعد، تمامي کائنات و يا حداقل قسمتي از اين کائنات بزرگ به سيام شما گوش مي کند و از آمادگي شما براي تغيير و تحول آگاه مي گردد. آيا مي دانيد نام اين لحظه چيست ؟شايد درست حدس زده باشيد. نام آن لحظه «تقدير» است و شما خوشبختانه از آن گذر کرده ايد. يعني با يک فکر و انديشه عميق و يک آرزوي ژرف، لحظه تقدير را تجربه کرديد. احتمالا شما نيز آن جمله هاي معروف اوپا نيشاد را بياد داريد که مي گويد:

- آرزويتان هرگونه که باشد، کردارتان همان گونه است.
- کردارتان هرگونه که باشد، رفتارتان همان گونه است.
- رفتارتان هرگونه که باشد، تقديرتان همان گونه است.

معني نهفته در جملات فوق اين است که آرزو و تقدير و سرنوشت است. البته به شرط آن که «آرزو» ژرف و برخاسته از روح باشد. نايلئون هيل در کتاب rich grow anb Think گام هفتم به سوي ثروت را به اهميت تصميم گيري اختصاص داده و مي گويد: «زندگي 25000 زن و مرد شکست خورده را مورد تحقيق و بررسي قرار دادند و سرانجام از مابين 31 عامل شکست و ناکامي اين افراد، عامل ناتواني در تصميم گيري را جزو مهمترين عوامل اعلام نمودند.» هيل معتقد است که عدم تصميم گيري همان دشمن مشترکي است که همگي بايد بر عليه آن قيام کنيم.

14 راه اصلي براي ثروتمند شدن

اگر همه کتاب ها و مقالاتي را که در زمينه ثروتمند شدن به رشته نگارش در آمده اند، مورد بررسي دقيق قرار دهيم، سرانجام به 14 دستورالعمل مي رسيم که باعث مي شود سيب هاي طلايي درون سبد را بيابيم. اين چهارده راه اصلي عبارتند از:

- آرزوي ثروتمند شدن
- استفاده از فرصت ها
- قابليت و آمادگي براي تغيير وضعيت
- استفاده از تخصص
- بهره گيري از تجربه ديگران
- به دنبال نوآوري و موضوعات جديد بودن
- استفاده از خلاقيت ناکام
- استفاده از دستورالعمل هاي تلقين
- رقم مورد نياز ثروت را از قبل مشخص کردن
- کوشش هميشگي و پايدار
- از شکست نهراسيدن
- ديد مثبت داشتن
- بهبود روابط اجتماعي و استفاده از مهارت هاي عصبي کلامي
- رعايت قوانين کائنات

باور کنيد، همه آناني که به ثروت رسيدند، فقط و فقط از همين اصول استفاده کرده اند و هيچ پنهان کاري ديگري در بين نيست.
راه طلايي از همين جا و اين گونه آغاز مي شود فوري به دور و بر خود نگاه کنيد، اغلب آناني که در مضيقه مالي قرار دارند هميشه نگاه«منفي و نامساعد» نسبت به پول داشته اند.
يعني با گفتار خود نوعي عکس العمل منفي و تدافعي در قبال پول از خود نشان داده اند. براي مثال، هميشه و معتقد بوده اند که چرا بايد اينقدر براي پول کار کرده آنان پول را چيزي کثيف و ناجور به حساب مي آورند. خودتان بارها از زبان آنان شنيده ايد کع مي گويند: صبح تا شب بايد براي پول کار کنيم. اين هم شد زندگي؟ و يا اين که شکوه و شکايت نموده و مي گويند: «همه بدبختي ها از اين پول است. اين پول آدم را بيچاره مي کند.» اگر شما خواننده عزيز نيز همين تصور را داريد، متاسفانه بايد بگويم شما نيز ناچاريد با زندگي بخور و نمير بسازيد. درحالي که اين سهم شما نيست. يک سخنران معروف بنام راسل. اج کن ول در يکي از آثار معروف خود که نام زيتاي «کرورهاي الماس» را دارد مي گويد: شما مي بايست ثروت به دست آوريد. چون اصلا حق نداريد فقير باشيد. زندگي همراه با نداري حتما بد اقبالي است. از طرف ديگر بدبختي ديگر آن که همان گونه که شما مي توانيد فقيرانه زندگي کنيد، به همان نحو مي توانيد، ثروتمند باشيد. بنابراين اين وظيفه اصلي و حتمي ماست که از راههاي شرافتمندانه ثروت پيدا کنيم. يعني نخستين اصل دستوز جلسه توانگري، آرزوي توانگر بودن است. حتي خداوند نيز توانگري را موهبت و نعمت اعلام نموده است. اگر شما فقر و بدبختي و نداري را موهبت بدانيد، براي هميشه از توانگري محروم مي مانيد. شايد بگوييد: «خوب اين اهميتي ندارد.» به هر حال زندگيم را ادامه مي دهم. ولي متاسفانه در اين ارتباط مشکلي وجود دارد و آن اينکه، اگر شما توانگر نباشيد، نمي توانيد مشکلات خودتان را برطرف کنيد ونه مشکلات ديگران را. يکي از نويسندگان عصر حاضر در اين مورد سئوالي را مطرح کرده و مي گويد: اگر در زندگي ما، غذاي درست و حسابي، لباس راحت، کاشانه گرم و نرم، و رضايت شغلي، امکان آفرينش وجود نداشته باشد، چگونه مي توان در عرصه مادي، شادمان بود، و احساس تکامل و رضايت کرد. باور کنيد من جمله هاي فوق را بارها خوانده ام، و نتوانسته ام هيچ جوابي براي رد آن بيابم. از طرف ديگر، بعضي ها حق دارند که فکر مي کنند توانگري يک ميراث الهي است. به همين دليل شما نيز هرگز خود را از اين ميراث محروم نکنيد، چون آن حق شماست. باور کنيد که نگاه مثبت به پول و ثروت باعث مي شود که از طرق اسرار آميزي راه هاي برکت وفور پول و ثروت بر روي شما باز شود. براي آن که قدري از اين پديده اسرارآميز را تجربه کنيد، براي مدتي، اين انتظار را در خودتان تقويت کنيد و با خود بگوييد: «وضع مالي من تغيير مي کند، و روزي وثروت، حتي هدايا و پاداش هاي مختلف از همه طرف به سوي من مي آيند.» حرکت را آغاز کنيد. اکنون که طرز تفکر شما تغيير کرده و ديگر نگرش منفي به پول و ثروت نداريد و قبول کرده ايد که توانگري نيز بخشي از تعالي و برتري کيهاني است، مي بايست حرکت را آغاز کنيد و آن حرکت به سوي «ثروتي مشخص است.» براي آنکه به توانگري دست يابيد، بايد قبول کنيد که «هنوز دير نشده است.» و شما بايد هر چه سريعتر اقدامات مثبت را آغاز کنيد. اقدامات مثبت عبارتند از: جمع آوري اطلاعات درمورد روش هاي کسب ثروت، به کار بستن دستورالعمل هاي کاميابي، پايداري و از شکست نهراسيدن.

منيع : روزنامه ابتکار
+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 8:36  توسط mahsa  |